// WYDAWNICTWO

Kwartalnik

wydawnictwo ZAMÓW PRENUMERATĘ

Ziemia Święta 3 (91) 2017

W świętowanie trwającego jubileuszu 800-lecia stałej obecności franciszkanów w Ziemi Świętej wpisują się pielgrzymki organizowane przez Komisariaty Ziemi Świętej. Funkcjonują w wielu krajach, również w Polsce w Krakowie. Organizowane przez nie pielgrzymki są elementem formacji duchowej prowadzonej poprzez drukowanie tekstów wybitnych biblistów na łamach poszczególnych zeszytów kwartalnika. Udając się do miejsc związanych z życiem i śmiercią Chrystusa, umożliwiają, przy właściwej refleksji, poznanie geografii wydarzenia oraz bardzo osobiste spotkanie Zbawiciela, prowadzące do ugruntowania swojej wiary. Dokładnie tak, jak spotkanie Magdaleny ze zmartwychwstałym Jezusem przy pustym grobie. Przyszła namaścić martwe Jego ciało, a odnalazła prawdziwego Boga, potężniejszego niż jej wyobrażenie o Nim. I oto właśnie chodzi.
Na łamach pisma zapoznajemy Czytelników z opracowaniami, które legły u podstaw cywilizacji chrześcijańskiej, prezentując wartości wynikające z jej obecności w ciągu wieków – tak w Europie, jak i na świecie. Zapraszamy na pielgrzymki i zachęcamy do lektury bieżącego numeru „Ziemi Świętej”. Wśród autorów są pracownicy naukowi UJ, UJPII, UKSW.

Bracia od sznura
Nikodem Gdyk

Ain Karem, Nawiedzenie św. Elżbiety
Barbara Szczepanowicz

Majmonides
Krzysztof Miller

Objawienie Gabriela
Mariusz Rosik

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Św. Hieronim. Wielki doktor
Kościoła na Zachodzie

Jan Józef Janicki

Księga Przysłów
Piotr Blajer

Ibn Chaldum
Kamil Szadkowski

Wino nie tylko z Kany
Celestyn M. Paczkowski

Hagady talmudyczne
Tomasz Jelonek

Dan
Mirosław Jasinski

PANORAMA
Jezus w sztuce izraelskiej
Fatima i Aleppo
Jubileuszowe inicjatywy
Kontrowersyjny projekt
Papież nad Nilem
Pielgrzymka na Górę św. Anny

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (93) 2018
SPIS TREŚCI:

Rzeźba – powołanie Dawida
Sztuka sakralna w Ziemi Świętej

Nikodem Gdyk

„Nazaretanki”
Siostry nazaretanki – Nazaret

Sara
Piotr Blajer

Św. Katarzyna
Barbara Szczepanowicz

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Wspomnienie bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza – Franciszki Siedleckiej (zm. 1902)
Jan Józef Janicki

Mała Arabka
Krzysztof Miller

Orędzie z Campus Misericordiae
Artur Kozioł

Chadzidża i Aisza – żony Proroka
Kamil Szadkowski

Dlaczego Jezus czynił cuda?
Mariusz Rosik

Gad
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Upamiętnienie 800-lecia
Pół wieku „Domu Pokoju”
„Dar dla Aleppo”
Nowa stolica Egiptu
Nowy pasterz wspólnoty hebrajskojęzycznej
Odnowiona obecność 
List biskupów do prezydenta USA