// WYDAWNICTWO

Kwartalnik

wydawnictwo ZAMÓW PRENUMERATĘ

Ziemia Święta 3 (91) 2017

W świętowanie trwającego jubileuszu 800-lecia stałej obecności franciszkanów w Ziemi Świętej wpisują się pielgrzymki organizowane przez Komisariaty Ziemi Świętej. Funkcjonują w wielu krajach, również w Polsce w Krakowie. Organizowane przez nie pielgrzymki są elementem formacji duchowej prowadzonej poprzez drukowanie tekstów wybitnych biblistów na łamach poszczególnych zeszytów kwartalnika. Udając się do miejsc związanych z życiem i śmiercią Chrystusa, umożliwiają, przy właściwej refleksji, poznanie geografii wydarzenia oraz bardzo osobiste spotkanie Zbawiciela, prowadzące do ugruntowania swojej wiary. Dokładnie tak, jak spotkanie Magdaleny ze zmartwychwstałym Jezusem przy pustym grobie. Przyszła namaścić martwe Jego ciało, a odnalazła prawdziwego Boga, potężniejszego niż jej wyobrażenie o Nim. I oto właśnie chodzi.
Na łamach pisma zapoznajemy Czytelników z opracowaniami, które legły u podstaw cywilizacji chrześcijańskiej, prezentując wartości wynikające z jej obecności w ciągu wieków – tak w Europie, jak i na świecie. Zapraszamy na pielgrzymki i zachęcamy do lektury bieżącego numeru „Ziemi Świętej”. Wśród autorów są pracownicy naukowi UJ, UJPII, UKSW.

Bracia od sznura
Nikodem Gdyk

Ain Karem, Nawiedzenie św. Elżbiety
Barbara Szczepanowicz

Majmonides
Krzysztof Miller

Objawienie Gabriela
Mariusz Rosik

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Św. Hieronim. Wielki doktor
Kościoła na Zachodzie

Jan Józef Janicki

Księga Przysłów
Piotr Blajer

Ibn Chaldum
Kamil Szadkowski

Wino nie tylko z Kany
Celestyn M. Paczkowski

Hagady talmudyczne
Tomasz Jelonek

Dan
Mirosław Jasinski

PANORAMA
Jezus w sztuce izraelskiej
Fatima i Aleppo
Jubileuszowe inicjatywy
Kontrowersyjny projekt
Papież nad Nilem
Pielgrzymka na Górę św. Anny

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 4 (92) 2017
SPIS TREŚCI:

Pępek świata 
Jerozolima – centrum ziemi

Nikodem Gdyk

Betania
Barbara Szczepanowicz

Księga Koheleta
Piotr Blajer

Józef Flawiusz
Krzysztof Miller

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Św. Jan Damasceński.
Doktor Kościoła na wschodzie

Jan Józef Janicki

Jan Polak (Poloner)
Celestyn M. Paczkowski

Jabne
Mariusz Rosik

Literatura Hechaloty
Tomasz Jelonek

Ubajd Zakani
Kamil Szadkowski

Neftali
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Nowy patriarcha malechicki
Nagroda im. Karskiego dla franciszkanina
"Hora Sancta" w Getsemani
Szlakiem Świętej Rodziny
Skarb rodziny Khalidi
Rosyjska enklawa