// AKTUALNOŚCI

8 czerwca 2020

Stuletni patronat św. Antoniego z Padwy

Św. Antoni Padewski jest znany i czczony na całym świecie. W każdym kościele jest jego obraz lub figura. Wielką cześć ten pokorny naśladowca św. Franciszka z Asyżu odbiera także w Ziemi Świętej. 13 czerwca jest dla całej Kustodii Ziemi Świętej świętem patronalnym. W tym roku mija 100 lat, gdy ten Święty został patronem i protektorem franciszkańskiej misji na Bliskim Wschodzie. W 1920 roku papież Benedykt XV ogłosił św. Antoniego z Padwy patronem i opiekunem Kustodii Ziemi Świętej. Bracia posługujący w Ziemi Świętej doświadczyli opieki Świętego z Padwy podczas I wojny światowej. Pochodzący z Europy zakonnicy i duchowni zostali wypędzeni lub uwięzieni przez Turków. W Jerozolimie te represje powodowały, że sanktuaria pozostałyby bez przedstawicieli Kościoła katolickiego, z dużym ryzykiem przejęcia ich przez mnichów prawosławnych. Wtedy ówczesny kustosz o. Eutymiusz Castellani, polecił zakonnikom modlić się do św. Antoniego. W ostatnim dniu trzydniowych modlitw odprawianych w każdym kościele Kustodii ku czci świętego Cudotwórcy (triduum), przyszła wiadomość o cofnięciu dekretów osmańskich o wydaleniu lub uwięzieniu franciszkanów i innych kapłanów. Nie była to jedyna cudowna interwencja przypisywana św. Antoniemu w trudnym okresie ogólnoświatowego konfliktu i zmian politycznych w Palestynie. W innym przypadku, kiedy zagrożona była ich działalność, a nawet życie, dekret sułtana z Konstantynopola uwolnił braci od więzienia. W urzędowym dokumencie tureckim (tzw. firmanie) zadekretowano: „Franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej nie mają być prześladowani, ale pozostawieni w spokoju, tam gdzie spełniają swoją posługę ponieważ są to osoby niewinne i nie wdające się w politykę”. Zaraz po skończonej wojnie została skierowana do Stolicy Apostolskiej oficjalna prośba o ustanowienie św. Antoniego głównym Patronem Kustodii Ziemi Świętej. Papieski dekret był uwieńczeniem starań Kustosza oraz potwierdził wielowiekową pobożność, jaką bracia mniejsi w Ziemi Świętej darzą św. Antoniego z Padwy, świadka Ewangelii i posłańca pokoju.

W bieżącym roku obchody ku czci patrona franciszkańskiej Kustodii będą z pewnością skromniejsze z powodu restrykcji związanych z pandemią. W tych trudnych chwilach jednak Kustodia poleciła się opiece swojego świętego Patrona. O. Kustosz Francesco Patton zaproponował modlitwę, w której wyraża się „wdzięczność Świętemu Patronowi i serafickiemu Ojcu Świętemu Franciszkowi, za możliwość krzewienia dobra w ciągu wieków. Dotyczyła ona zarówno zbawienia dusz, jak i zachowania i opieki nad miejscami naszego zbawienia. Dziękujemy za to pokornie, Bogu i Tobie za wstawiennictwo… Wylewaj nadal na nas swoje błogosławieństwa, które czerpiesz z umiłowanego Serca Dzieciątka Jezus, z miłością spoczywającego w Twoich ramionach. Wyjednaj nam, którzy jesteśmy świadomi zaszczytu bycia strażnikami Żłóbka i Grobu Chrystusa, aby zawsze w sposób godny realizować to nasze powołanie”. Nie bez powodu przypominał to Ojciec Kustosz: „W trakcie naszej historii doświadczyliśmy bliskości i orędownictwa św. Antoniego. Do niego uciekamy się w chwili trudności…, polecając się opiece naszego patrona i orędownika”. W liturgiczne wspomnienie św. Antoniego – 13 czerwca – w kościele Najświętszego Zbawiciela w Jerozolimie odbywają się uroczystości patronalne. Razem z braćmi mniejszymi modlą się wyznawcy i pasterze innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Do tradycji Kustodii należy także wspólny posiłek z przedstawicielami Kościołów wschodnich. To szczególna okazja, by podkreślić więzy braterstwa wiary wszystkich posługujących w sanktuariach zbawienia. To także konkretny wydźwięk „ekumenizmu duchowego”.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (101) 2020
SPIS TREŚCI:

Ocalić chrześcijan
Nikodem Gdyk

Triduum Paschalne w Jerozolimie
Piotr Blajer

Liturgia Wielkiego Postu w Jerozolimie
Jan Józef Janicki

Drzewo Krzyża
Barbara Szczepanowicz

Uroczysta Wieczerza
Celestyn M. Paczkowski

Pasterz z Wadowic
Nikodem Gdyk

„Sala na Górze”
Piotr Blajer

Podróże biblijne
Mariusz Rosik

Święto Paschy
Krzysztof Miller

Ofiary dla Boga
Kamil Szadkowski

Pielgrzymka do źródeł
Narcyz Klimas

PANORAMA

Epidemie w przeszłości
Święci orędownicy
Pielgrzymka modlitwy
Digitalizacja bezcennych zbiorów
Rocznica śmierci św. Hieronima