// AKTUALNOŚCI

8 marca 2018

Jerozolima: wielkopostne pielgrzymowanie

W Jerozolimie rozpoczęło się wielkopostne pielgrzymowanie po sanktuariach związanych z Męką Pańską. Organizuje je Franciszkańska Kustodia Ziemi Świętej.

Wzorując się na pielgrzymkach organizowanych w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, wspominanych m.in. przez pątniczkę Egerię (IV w. po Chr.), Kustodia Ziemi Świętej co roku w okresie Wielkiego Postu proponuje wiernym cotygodniowe pielgrzymki do sanktuariów związanych z Męką Pańską. Program tych spotkań modlitewnych rozpoczyna się w sanktuarium „Dominus Flevit”, które upamiętnia płacz Jezusa nad Świętym Miastem. Kolejnymi etapami modlitwy są Getsemani z bazyliką Agonii w Ogrodzie Oliwnym, Betania – miejsce namaszczenia Jezusa przed męką oraz dwa sanktuaria przypominające proces Jezusa przed Piłatem, kościół Biczowania (Flagellazione) oraz kościół Skazania na Śmierć (Lithostrotos).

Punktem centralnym tego wielkopostnego pielgrzymowania i modlitwy w sanktuariach Męki Pańskiej jest Eucharystia z kazaniem pasyjnym. Te spotkania modlitewne w Jerozolimie cieszą się dużym zainteresowaniem. Uczestniczą w nich nie tylko miejscowi chrześcijanie, ale także licznie przybywający pielgrzymi. Obecność tych ostatnich cieszy najbardziej serca miejscowych wiernych. Jest ona bowiem wyrazem zainteresowania chrześcijan całego świata losem Kościoła w Ziemi Świętej.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (93) 2018
SPIS TREŚCI:

Rzeźba – powołanie Dawida
Sztuka sakralna w Ziemi Świętej

Nikodem Gdyk

„Nazaretanki”
Siostry nazaretanki – Nazaret

Sara
Piotr Blajer

Św. Katarzyna
Barbara Szczepanowicz

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Wspomnienie bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza – Franciszki Siedleckiej (zm. 1902)
Jan Józef Janicki

Mała Arabka
Krzysztof Miller

Orędzie z Campus Misericordiae
Artur Kozioł

Chadzidża i Aisza – żony Proroka
Kamil Szadkowski

Dlaczego Jezus czynił cuda?
Mariusz Rosik

Gad
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Upamiętnienie 800-lecia
Pół wieku „Domu Pokoju”
„Dar dla Aleppo”
Nowa stolica Egiptu
Nowy pasterz wspólnoty hebrajskojęzycznej
Odnowiona obecność 
List biskupów do prezydenta USA