// WYDAWNICTWO

Kwartalnik

wydawnictwo ZAMÓW PRENUMERATĘ

Ziemia Święta 1 (103) 2021

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA
Pierwszy tegoroczny numer półrocznika „Ziemia Święta” ukazuje się jako numer specjalny, który w całości poświęciliśmy osobie św. Józefa, odpowiadając w ten sposób na inspirującą inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, zawartą w Liście apostolskim „Patris Corde”, publikacją którego ogłosił on Rok Świętego Józefa. Postać Opiekuna Syna Bożego i podjętą przez niego decyzję o przyjęciu Maryi, mimo wielu osobistych wewnętrznych zmagań związanych z „niewytłumaczalną po ludzku Jej ciążą”, staraliśmy się ukazać jako postawę posłuszeństwa wobec Boga i Jego planów. Publikowane teksty zawierają sporo informacji nawiązujących do świadomej odpowiedzialności za wychowanie Syna Bożego: mężnej odwagi, mądrości serca, której źródłem jest pełne zaufanie Bogu. I choć św. Józef nie żalił się na swoją drogę życia, to jednak jego milczące postępowanie jest znamienną wypowiedzią, którą w ciągu stuleci podjęło wielu świętych poświęcając swoje życie Bogu. Życzymy przyjemnej, ubogacającej lektury i prosimy o popularyzowanie pisma, zachęcanie do czytania artykułów poświęconych historii Ziemi Świętej, gdyż każdy kolejny zeszyt to swoiste kompendium wiedzy o miejscach i osobach związanych z dziejami zbawienia. Zachęcamy do skorzystania z prenumeraty, a także prosimy o pomoc w rozprowadzaniu „Ziemi Świętej”.

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (103) 2021
SPIS TREŚCI:

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef  był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim