// AKTUALNOŚCI

31 marca 2021

Ewangeliczny zaczyn

Franciszkanie są obecni w Ziemi Świętej nieprzerwanie od ponad ośmiu wieków. Od samego początku celem ich obecności była wierna służba Bogu, Kościołowi i bliźniemu. Strzeżenie Miejsc Świętych, opieka nad pielgrzymami, troska o lokalnych chrześcijan oraz dialog z każdym były i są powodem, dla którego Bracia Mniejsi z pasją poświęcają swe życie Panu, krocząc śladami Jezusa Chrystusa w Jego ziemskiej Ojczyźnie, zwanej „Piątą Ewangelią”.

Przesłanie Kustosza Ziemi Świętej z okazji kolekty Wielkopiątkowej 2021

W ciągu całego roku 2020, w Ziemi Świętej, jak i w pozostałych częściach świata, zostaliśmy poddani trudnej próbie z powodu pandemii, która sparaliżowała większą część działalności gospodarczej, zablokowała przepływ osób, a więc także pielgrzymów, sprawiła cierpienie i wpędziła w biedę większą część rodzin, wtrąciła wiele osób w samotność i izolację.

Pomimo, a może raczej właśnie z powodu tej sytuacji, jako bracia Kustodii Ziemi Świętej staraliśmy się zintensyfikować nasze zaangażowanie, aby żyć naszą misją: tą, którą św. Franciszek chciał podjąć w 1217 roku, misją bycia obecnymi jako ewangeliczny zaczyn w kontekście dominującej innej religii i misji, którą Kościół nam powierzył, oficjalnie zaczynając w 1342 roku, strzeżenia Miejsc Świętych naszego odkupienia oraz małej wspólnoty chrześcijańskiej, która tu jeszcze istnieje i opiera się, na przekór niekorzystnym warunkom historycznym, globalizacji, obojętności.

Nie zamknęliśmy sanktuariów, ale staraliśmy się otoczyć je opieką, wzmagając, w tych specjalnych miejscach wiary, nasze wołanie o pomoc w imieniu całej ludzkości i wstawiennictwo za nią. Staraliśmy się uczynić dostępnymi te miejsca w sposób wirtualny, transmitując rozmaite uroczystości w ciągu roku, aby zachować żywą więź z wiernymi i pielgrzymami.

Nie zaprzestaliśmy troszczenia się o nasze parafie, z ich wiernymi, czy to arabskimi, hebrajskimi czy greckimi mieszkańcami, pracownikami migrującymi, pracownikami zagranicznymi czy uchodźcami. Celebracje, pomimo wielu ograniczeń, były kontynuowane. Udzielaliśmy Sakramentów krzepiących życie duchowe naszych wiernych. Kontynuowano zaangażowanie w katechezę. Kontynuowano troskę o chorych, także tych na Covid-19, i podtrzymywano towarzyszenie umierającym, aby nie pozostawić ich na śmierć pozbawioną godności ludzkiej i chrześcijańskiej. Kontynuowano działalność charytatywną, aby wyjść naprzeciw ludziom doświadczanym, nie tylko przez pandemię, ale i przez katastrofę wojny oraz przez cyniczne i okrutne prawa rynku, przez brak opieki socjalnej, przez konieczność uciekania się do żebractwa w celu leczenia się, aby zaspokoić potrzeby dnia codziennego lub posyłania do szkoły własnych dzieci. Nie zamknęliśmy szkół i troszczyliśmy się wciąż o edukację dzieci, chłopców i dziewcząt oraz młodzieży.

To wszystko, oczywiście, na swój koszt, a jego dużą część pokrywała corocznie Kolekta Wielkopiątkowa, dzięki hojności wiernych z całego świata. Rok 2020, także dla nas był rokiem, w którym wydatki niezbędne do realizacji naszej misji były znaczne, podczas gdy przychody były minimalne. Stało się tak również dlatego, że zbiórka pieniężna na Ziemię Świętą w wielu częściach świata nie została przeprowadzona. W związku z tym w bieżącym roku, znacznie bardziej niż w latach poprzednich, my bracia Kustodii Ziemi Świętej stajemy się żebrakami i apelujemy o hojność waszych serc.

Jak nam przypomina papież Franciszek w swojej ostatniej encyklice, rozważając perykopę o Dobrym Samarytaninie: „Dzisiaj jest coraz więcej osób poranionych. Integracja lub wykluczenie cierpiących podczas drogi określa wszystkie projekty gospodarcze, polityczne, społeczne i religijne. Każdego dnia stajemy przed wyborem: czy być miłosiernymi Samarytanami, czy też obojętnymi podróżnikami, mijającymi z daleka” (Fratelli tutti, 69). I krótko po tym stwierdzeniu stawia pytanie: „Oto godzina prawdy. Czy pochylimy się, by dotknąć i opatrzyć rany innych? Czy pochylimy się, aby wziąć jedni drugich na ramiona?” (Fratelli tutti, 70).

Pomóżcie nam według waszych możliwości, pomóżcie nam według hojności waszych serc, pomóżcie nam pomagać.

o. Franciszek Patton OFM – Kustosz Ziemi Świętej

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (103) 2021
SPIS TREŚCI:

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef  był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim