// WYDAWNICTWO

Kwartalnik

wydawnictwo ZAMÓW PRENUMERATĘ

Ziemia Święta 3 (99) 2019

W historii 800-lecia obecności Braci Mniejszych w Ziemi Świętej, najważniejszym momentem wydaje się być ich przybycie, zgodnie z wolą św. Franciszka, do Egiptu. Spełniało się w ten sposób polecenie Jezusa, aby apostołowie szli na krańce świata głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Posługa braci nad Nilem przyczyniła się do zbawiennej decyzji Franciszka o zorganizowaniu i budowie administracji zakonnej oraz powołania do istnienia tzw. „Prowincji Zamorskiej”. Co prawda, zmieniające się realia polityczne powodowały rozmaite trudności, a nawet prześladowania i śmierć zakonników, ale wola prowadzenia dzieła Bożego, była znacznie silniejsza niż zagrożenia. Dzięki temu poświęceniu, pośród morza muzułmańskiego przetrwała wiara do dziś.

Sztuka sakralna w Ziemi Świętej
Cząstka Ziemi Świętej

Nikodem Gdyk

Minoryci w Ziemi Świętej
Barbara Szczepanowicz

Ossuarium Jakuba
Kamil Szadkowski

Jerozolima i Mekka
Kamil Szadkowski

Eucharystia w Ziemi Świętej
Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję
Jan Józef Janicki

Jehuda ha-Lewi
Krzysztof Miller

Cnoty boskie i kardynalne
Bogdan Zbroja

„Panie nie jestem godzień"
Piotr Blajer

Bracia Mniejsi w Egipcie
Celestyn M Paczkowski

Status quo"
Narcyz Klimas

PANORAMA

Język polski w franciszkańskim muzeum
Rocznicowe uroczystości
Kontynuacja prac
Dygitalizacja bezcennych zbiorów
Reinterpretacja faryzeizmu

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 3 (99) 2019
SPIS TREŚCI:

Sztuka sakralna w Ziemi Świętej
Cząstka Ziemi Świętej

Nikodem Gdyk

Minoryci w Ziemi Świętej
Barbara Szczepanowicz

Ossuarium Jakuba
Kamil Szadkowski

Jerozolima i Mekka
Kamil Szadkowski

Eucharystia w Ziemi Świętej
Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję
Jan Józef Janicki

Jehuda ha-Lewi
Krzysztof Miller

Cnoty boskie i kardynalne
Bogdan Zbroja

„Panie nie jestem godzień"
Piotr Blajer

Bracia Mniejsi w Egipcie
Celestyn M Paczkowski

Status quo"
Narcyz Klimas

PANORAMA

Język polski w franciszkańskim muzeum
Rocznicowe uroczystości
Kontynuacja prac
Dygitalizacja bezcennych zbiorów
Reinterpretacja faryzeizmu