// AKTUALNOŚCI

15 marca 2017

Pożar na Górze Oliwnej

W historycznym sanktuarium Wniebowstąpienia Pańskiego na szczycie Góry Oliwnej doszło do pożaru. Był on wywołany celowo. Według policji izraelskiej chodziło o porachunki klanowe i rywalizację dwóch rodzin arabskich, czerpiących zysk z praw do pobierania opłat w sanktuarium. Chrześcijanie są bowiem zobowiązani do płacenia muzułmańskiemu strażnikowi za wejście do miejsca Wniebowstąpienia. Komunikat wydany przez Kustodię Ziemi Świętej mówi, że jedna osoba została zatrzymana i przesłuchana. Oględziny na miejscu zdarzenia pozwoliły stwierdzić, że na czczonej przez pielgrzymów skale położono oponę samochodową, którą potem podpalono. Zniszczeniu uległa także szafa z widokówkami i dewocjonaliami, sprzedawanymi przez arabskich strażników z ramienia muzułmańskiej władzy religijnej (wakf). Na ścianach edykuły osiadła warstwa sadzy i substancji smolistych. Należy sprawdzić stan zaprawy, spajającej kamienie budowli. Pierwsze sanktuarium upamiętniające Wniebowstąpienie Pańskie zostało zbudowane pod koniec IV wieku. Bazylika legła w gruzach w okresie najazdu perskiego. Obecna kaplica oraz widoczne wokół niej fragmenty murów i filarów, pochodzą z czasów krzyżowców. Po zdobyciu Jerozolimy przez wojska Saladyna, kościół został zburzony, a niedużą kaplicę Wniebowstąpienia nakryto kamienną kopułą i zamieniono na meczet. Wspólnota katolicka tylko raz w roku ma przywilej celebracji we wnętrzu kaplicy. W tym roku wszystkie obrządki chrześcijańskie będą świętować Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego czterdzieści dni po Wielkanocy, czyli 25 maja 2017.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (89) 2017
SPIS TREŚCI:

800 lat obecności franciszkanów
w Ziemi Świętej (1217-2017)

Nikodem Gdyk

Księga Hioba
Piotr Blajer

Hillel i Szammaj
Krzysztof Miller

Mahomet – u źródeł muzułmańskiej mądrości
Kamil Szadkowski

Eucharystia w Ziemi Świętej. 
Św. Justyn męczennik, apologeta
Jan Józef Janicki

Franciszkanie w pałacach sułtanów
Celestyn Paczkowski

Akko
Barbara Szczepanowicz

Herod Wielki wciąż zaskakuje
Mariusz Rosik

Miszna
Tomasz Jelonek

Zabulon
Mirosław Jasinski

PANORAMA
Grób Chrystusa odkrywany na nowo